Informacije javnega značaja

Obvestilo v zvezi s prejemki nadzornega sveta

Člani Nadzornega sveta so se v mesecu aprilu 2020 odpovedali delu prejemkov v višini 30% (razen povračila potnih stroškov), ki izhajajo iz funkcije člana Nadzornega sveta, do vključno meseca, v katerem bo preklicana epidemija v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, april 2020