start portlet menu bar
Banner Prenova ličarske delavnice
Display portlet menu
end portlet menu bar

Prenova ličarske delavnice

Skladno s tehnološkim razvojem in trendi v avtomobilski panogi ter zastavljenimi strateškimi usmeritvami družbe je družba v 2020 - 2021 izvedla posodobitev ličarskega dela svoje dejavnosti. Cilj prenove je bilo optimiziranje delovnih kapacitet in stroškov hkrati pa z uporabo ekološko ustreznejše opreme kontinuirano izboljševati družbeno ekološko osveščenost.
V fazah prenove je družba je bilo izvedeno:

  • namestitev nove (dodatne) lakirno sušilne komore
  • posodobitev (5) pripravljalnih mest
  • Namestitev nove mešalnice
  • Namestitev tirnega sistema za bočni transport vozilS prilagajanjem novejši zakonodaji oziroma posodabljanjem z nabavo ekološko ustreznejše opreme se družba tudi zaveda oziroma izboljšuje svojo ekološko osveščenost, z vidika zdravja in varstva pri delu zagotavlja ustrezne delovne pogoje ter sledi standardom družbene odgovornosti in trajne naravnanosti.